AKUPUNKTUR

Numera är akupunktur en väl beprövad behandlingsmetod även inom veterinärmedicin.

Jag behandlar alla djurslag men främst hundar, hästar och katter. Den vanligaste orsaken till behandlingen är olika typer av smärta. Akupunktur har mycket god effekt på de flesta äldre djur, framförallt hundar, som ofta drabbas av stela och smärtande leder i rygg och höfter.

Andra åkommor som med framgång behandlas med akupunktur är kroniska medicinska sjukdomar som hudproblem och mag-tarmstörningar. Hästar vilka drabbats av fång kan många gånger få mycket god smärtlindrande effekt av akupunktur. Jag använder enbart nålar, ingen värme eller elektricitet kopplas till nålarna.

Akupunktur bör ges vid flera behandlingstillfällen. För att kunna utvärdera effekten vill jag behandla minst tre gånger inom en tvåveckorsperiod. När man ser att djuret mår bättre kan man successivt utöka intervallen mellan behandlingarna. Varje patient får sin behandlingsplan individuellt anpassad i samråd mellan mig och djurägaren. Akupunkturbehandling av smådjur sker på kliniken i Skillingaryd. Hästar behandlas vanligen vid hembesök, då en lugn miljö skapar bättre förutsättningar för ett positivt behandlingsresultat.

Tags: